METRO BRAINS
Etta van Manen
Registraties
Problemen
Psychologisch onderzoek
Behandeling
Contact
 
METRO BRAINS
Drs. H.F. van Manen-de Smeth
Lassuslaan 25
3723 LG  Bilthoven
tel. 030-2285399
 
 

Behandeling


Remedial Teaching

Wat betreft de behandeling heeft METRO BRAINS zich gespecialiseerd in het verbeteren van lees- en spellingsproblemen bij dyslexische leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, maar ook in meer algemene problemen als tekstbegripproblemen en studieproblemen bij jongeren en volwassenen.
 

Doelgroep

-  Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs (zowel regulier als speciaal onderwijs)
-  Studenten en volwassenen

Welke vormen van begeleiding kunnen er worden gegeven? 
 
- Remedial Teaching op het gebied van lezen en spellen.
- Remedial Teaching op het gebied van Engels, Duits en Frans: het aanleren van de juiste klank-teken koppeling en het structureren van de grammaticaproblemen.
- Remedial Teaching voor reken- en wiskundeproblemen (alleen klas 1, 2 en 3).
- Het oplossen van tekstbegripproblemen d.m.v. het aanleren van betere leesstrategieŽn.
- Het aanleren van betere studievaardigheden.

Tarieven

Voor Psycho-Diagnostisch onderzoek, Remedial Teaching en Consultaties worden verschillende tarieven gehanteerd. Hierover kunt u telefonisch informatie krijgen.