METRO BRAINS
Etta van Manen
Registraties
Problemen
Psychologisch onderzoek
Behandeling
Contact
 
METRO BRAINS
Drs. H.F. van Manen-de Smeth
Lassuslaan 25
3723 LG  Bilthoven
tel. 030-2285399
 
 

Etta van Manen-de Smeth

  


Ik heb als Orthopedagoge een jarenlange ervaring opgebouwd met het diagnosticeren van kinderen met leerproblemen in het Speciaal Basisonderwijs. Later ben ik ook Remedial Teacher voor het reguliere Voortgezet Onderwijs geworden.

Eind 70-er jaren maakte ik deel uit van de toelatingscommissies van een aantal scholen voor buitengewoon onderwijs zoals LOM-, MLK-, ZMLK- en Mythylscholen, het huidige speciaalonderwijs.

In het buitenland heb ik vervolgens een aantal jaren gewerkt met emotioneel gestoorde kinderen. Maar in feite is de basis voor mijn huidige werkzaamheden gelegd in Lagos (Nigeria). Daar heb ik op een reguliere Nederlandse Basisschool als Orthopedagoge, maar ook als Remedial Teacher gewerkt.

In Nederland teruggekomen heb ik vervolgens de opleiding Remedial Teaching voor het Voortgezet Onderwijs afgerond en heb ik een aantal jaren op middelbare scholen gewerkt als Remedial Teacher.

In 1999 heb ik de stap genomen om een eigen praktijk in Bilthoven te gaan beginnen, in nauwe samenwerking met een aantal collega’s. Als GZ Psychologe ben ik gespecialiseerd in de diagnostiek van leerproblemen en als Remedial Teacher houd ik mij bezig met de behandeling van leerproblemen. Voor echte therapeutische behandelingen werk ik nauw samen met andere deskundigen en kan ik - indien nodig - doorverwijzen.