METRO BRAINS
Etta van Manen
Registraties
Problemen
Psychologisch onderzoek
Behandeling
Contact
 
METRO BRAINS
Drs. H.F. van Manen-de Smeth
Lassuslaan 25
3723 LG  Bilthoven
tel. 030-2285399
 
 

Psychologisch onderzoek


U kunt bij METRO BRAINS terecht voor onderzoek naar:
-  Dyslexie, dyscalculie, overige leerproblemen en/of achterstanden
-  Intelligentie, hoogbegaafdheid
-  Leerprestaties en schoolvorderingen
-  Gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen
-  Informatieverwerking en/of aandachtsproblemen
-  Schoolkeuze, vakkenprofielkeuze, beroepsbelangstelling.
 

Doelgroep

Leerlingen vanaf groep 6, middelbare scholieren en volwassenen.

Werkwijze

Op grond van de gegevens uit het intakegesprek met de ouders/verzorgers (meestal een uur) worden alle problemen op een rijtje gezet en wordt in overleg met de ouders besloten hoe het kind kan worden getest.

Meestal omvat dit een dag waarin het kind, al naar gelang het probleem, zal worden getest op het gebied van intelligentie, schoolvaardigheden en eventueel emotionele ontwikkeling.
Binnen een week krijgen de ouders een rapport en een eindgesprek.

Soms moeten er dan nog volgende stappen worden ondernomen zoals:
- Remedial Teaching en/of studiebegeleiding (zie voor meer informatie het hoofdstuk Behandeling).
- Therapeutische begeleiding. In dat geval kan worden bemiddeld bij de doorverwijzing.